Hammer’n

Våren 2016, Samfunnshuset
Foto: Steinar Knudsen
Regi: Margrete Bratberg-Grøstad