Om Nesodden Teaterfabrikk

Med et ønske om å skape et levende teatermiljø her på Nesodden ble Nesodden Teaterfabrikk startet høsten 2014. Målet er at dette blir et samlingssted for teaterglade og teaterinteresserte folk i alle aldre, med tilbud om ulike kurs og produksjoner, samt tiltak for skoler, barnehager og fritidstilbud på etterspørsel.

Artikkel i Amta

Artikkel i Amta

Teaterfabrikken er drevet av teaterpedagog Margrete Bratberg som ønsker å arbeide bredt med teaterfaget innen både ulike aldersgrupper og arenaer. Og gjennom fabrikken kan vi tilby, og skreddersy, både kurs, workshops og foredrag.

Fabrikken startet opp med 1 kurs og 35 elever, i løpet av 1 år hadde vi 150 elever fordelt på 4 ulike kurs og 10 ulike grupper. Teater til folket!

Flere av kursene har forestillinger eller visninger i løpet av året og vi ønsker å være en tydelig kulturaktør i kommunen med tilbud av høy kvalitet til store og små.

Våren 2016 fikk Nesodden Teaterfabrikk en pengegave fra Sparebankstiftelsen for å utvikle ny dramatikk for barn og unge, med tilhørende musikk. Dette er et av våre satsningsområder.

Desember 2017 fikk Teaterfabrikken Nesodden kommunes kulturpris, juryen skrev:

”Nesodden teaterfabrikk er en svært aktiv kulturaktør som tilbyr et godt kulturtilbud til barn og unge og bidrar til å skape et levende teatermiljø på Nesodden.

Nesodden Teaterfabrikk lykkes med å finne nye tematiske vinklinger og  presenterer gode forbilder for barn og unge. Dette er et viktig tilbud til barn og unge i kommunen og er en god arena for kreativitet og utfoldelse”  

Hvorfor «Teater til folket»?

Teaterfaget utvikler elevenes evne til å utforske situasjoner gjennom fiksjon. Temaene som utforskes kan hentes fra deres egen hverdag, skolen, fra historien eller fra fiktive handlinger.

Faget dreier seg om mer enn iscenesettelse. Det handler også om kroppsspråk, stemmebruk, formidling, lytting, lesing, samhandling, fellesskap, konflikthåndtering, Det handler om nyanser, nye synsvinkler og empati.

Teaterfaget skaper variert og nyansert læring som styrker barn og unges kompetanse for fremtiden!

Alle våre medlemmer blir automatisk medlem av Frilynt Norge, som er landets største interesseorganisasjon for teater,  og gjennom disse også forsikret.