Styret

Styret valgt på årsmøtet mars 2019:

Styremedlemmer:

Hilda Hokholt – LEDER

Jesper Allermand

Lillian Cecilie Haug

Ragnhild Kasin

Tomas Dam, nytt medlem

Linn Celine Christensen

Monica Hatle-Larssen

Torunn Liven

Varamedlemmer ble Cato Hansen og Hans Martin Sørensen.

Innstilling til valgkomiteé:

Pål Eide Hansen
Anette Løes Hokholt.

 

Nesodden teaterfabrikk er så utrolig glad for å ha med seg så engasjerte og flinke folk inn i styret!