Nesodden Teaterfabrikk

TeaterEt bedre menneske gjennom teaterarbeid!

Et bedre menneske gjennom teaterarbeid!

TEATER BØR INN I GRUNNSKOLEN!

Under kan du lese argumentasjonen utarbeidet av «Drama- og teaterpedagogene» som er en landsdekkende interesseorganisasjon.

Grunnskolen utgjør en stor del av barndommen og ungdomsårene. Teater/drama bør inn som et eget fag i grunnskolen da det kan redusere drop-out, skape læringsmotivasjon og bryte opp skolehverdagen med en fysisk, meningsfull og handlingsbasert undervisning.

Drama-/teaterfaget utvikler elevenes evne til å utforske situasjoner gjennom fiksjon. Temaene som utforskes kan hentes fra andre skolefag, gjerne med et tverrfaglig perspektiv.

Faget dreier seg om mer enn iscenesettelse. Det handler også om kroppsspråk, stemmebruk, formidling, lytting, lesing, samhandling, fellesskap, konflikthåndtering, Det handler om nyanser, nye synsvinkler og empati.

Drama-/teaterfaget skaper variert og nyansert læring som styrker elevenes kompetanse for fremtiden!T

Drama/ teater er et dannelsesfag. Elevene lærer målrettet kreativitet ved å inngå i kunstneriske prosesser og produksjoner. Gjennom kreativ utforskning i fiksjon dannes både individet og fellesskapet

  1. Elevaktiv læring og motivasjon

Drama/teater er et erfaringsfag. Elevene deltar i utforskende og skapende læringsaktiviteter der de erfarer gjennom praktisk handling, følelsesmessig engasjement og kognitive vurderinger. Læreren tar utgangspunkt i barn og ungdoms naturlige fiksjonskompetanse for å skape engasjement i læringssituasjonene.

  1. Kommunikasjon

Drama/teater er et kommunikasjonsfag. Elevene lærer å bruke kropp og stemme for å kommunisere hensiktsmessig, samtidig som de utvikler mot og selvtillit til å ta ordet i forsamlinger.

  1. Dybdelæring

Drama/teater er et utforskningsfag. Gjennom arbeid i dramatisk form bruker og videreutvikler elevene kunnskaper, ferdigheter og holdninger fra andre fag. Dette arbeidet bidrar til varig og fordypet forståelse.

  1. Sosial og emosjonell kompetanse

Drama/teater er et sosialt og kollektivt fag. I faget utforsker, uttrykker og opplever elevene i kollektive prosesser. Gjennom perspektivtaking og bruk av fantasi og forestillingsevne utvikler elevene empati og emosjonell kompetanse.

  1. Estetisk dannelse og kreativitet

Drama/ teater er et dannelsesfag. Elevene lærer målrettet kreativitet ved å inngå i kunstneriske prosesser og produksjoner. Gjennom kreativ utforskning i fiksjon dannes både individet og fellesskapet.

 

Back to top

Cookies

Our website uses cookies for you to be able to use our services and for analytics. Thus, we can create a better service for you. We are obliged to inform you about this, and if this is okay, you can continue to use the website as normal. Read more