Teaterlek

Teaterlek

Fantasi, lek, bevegelse og tøys

I teaterlek utforsker vi fantasien, leken og fortellingen. Sammen med erfarne og trygge pedagoger får elevene være med på ulike øvelser som trener blant annet konsentrasjonen, kroppsbevissthet, forestillingsevnen, samarbeid og empatien.

Det er 1 pedagog og en assistent på hver gruppe, på den måten er det rom for å se alle og imøtekomme de ulike behovene i gruppa. Det er viktig for oss at barna føler seg trygge i gruppa og på pedagogene, slik at vi sammen kan leke og tøyse fritt og bli bedre kjent med hva teater kan være.
Kurset ender ikke i en forestilling/visning, men kan ses på som et forkurs til andre forestillingsrettede kurs ved fabrikken.

TEATERLEK 

TIRSDAGER – PÅ BJØRNEMYR SKOLE
KL.16.30 – 17.15

Pris: 1250 kr

Oppstart Tirsdag 30.januar

Kurset går over 7 ganger.
Det er bindende påmelding.

Pedagoger: Anine Svendsen-Hagen

Nesodden Teaterfabrikk lykkes med å finne nye tematiske vinklinger og presenterer gode forbilder for barn og unge. Dette er et viktig tilbud til barn og unge i kommunen og er en god arena for kreativitet og utfoldelse."

Nesodden Kommune Kulturpris

"Nesodden teaterfabrikk er en svært aktiv kulturaktør som tilbyr et godt kulturtilbud til barn og unge og bidrar til å skape et levende teatermiljø på Nesodden."

Nesodden Kommune Kulturpris

Beskriv ønskene dine i beskjed feltet nedenfor
Send oss en forespørsel

For påmelding trenger vi navn, fødselsdato, adresse, foresatt og tlf.nr.

    Back to top

    Cookies

    Our website uses cookies for you to be able to use our services and for analytics. Thus, we can create a better service for you. We are obliged to inform you about this, and if this is okay, you can continue to use the website as normal. Read more