Teaterverkstedet

Teaterverkstedet

Et kurs som gir elevene en god innføring i hva teater er og kan være

Teaterverksted er et kurs som gir elevene en god innføring i hva teater er og kan være. Gjennom ulike øvelser, og med utgangspunkt i elevgruppene, lærer elevene grunnleggende teknikker innen teaterfaget. Fokuset ligger på leken og skuespillerens arbeid med seg selv og i gruppe. Teaterverksted har ikke et stort fokus på produksjoner, men har en forestilling før påske i andre semester.

Mandager: Tangenten, Elevkantina / kanskje på Varden fra høsten 2024
17.00 – 17.45: TEATERVERKSTED 1 – 4 klasse


18.00 – 19.00: TEATERVERKSTED 5 – 7. klasse

Instruktører: Eira Mariussen
Pris: 2000kr i semesteret.
Minimum 12 øvelser pr.semester. Arbeidshelg og forestilling i andre semester.

Nesodden Teaterfabrikk lykkes med å finne nye tematiske vinklinger og presenterer gode forbilder for barn og unge. Dette er et viktig tilbud til barn og unge i kommunen og er en god arena for kreativitet og utfoldelse."

Nesodden Kommune Kulturpris

"Nesodden teaterfabrikk er en svært aktiv kulturaktør som tilbyr et godt kulturtilbud til barn og unge og bidrar til å skape et levende teatermiljø på Nesodden."

Nesodden Kommune Kulturpris

Motta tilbud fra oss
Send oss en forespørsel

Beskriv ønskene dine i beskjed feltet nedenfor

    Back to top

    Cookies

    Our website uses cookies for you to be able to use our services and for analytics. Thus, we can create a better service for you. We are obliged to inform you about this, and if this is okay, you can continue to use the website as normal. Read more