TeaterLedende innen musikkteater for barn og unge.

Ledende innen musikkteater for barn og unge.

VISSTE DU AT…Nesodden teaterfabrikk har som hårete mål og bli ledende innen barne- og ungdomsteater i Norge?

Dette gjør vi blant annet ved å utarbeide og skrive ny dramatikk som er spesielt tilpasset barn og unge. Ikke bare i forhold til tematikk som engasjerer barna og ungdommene, men også som er tilrettelagt for det pedagogiske arbeidet med at det er nettopp barna og ungdommene som skal formidle teksten.

Scenekunst med nyskreven musikk og dramatikk med høy kunstfaglig kvalitet spesielt tilrettelagt for barn og unge er en sentral målsetning for Nesodden Teaterfabrikk.

Nyskreven scenekunst med barn og unge som utøvere presenteres i svært liten grad i norsk sammenheng, og vi ønsker å gå i front kunstnerisk for å videreutvikle denne viktige genren i norsk sammenheng.

Flere av manusene våre har blitt plukket opp av kulturskoler og amatørteatergrupper rundt om i Norge.

Det er dramatisker duoen Karoline Meyer og Margrete Bratberg som utarbeider histoirene, ofte i tett samarbeid med elevene. Deres dramatikk tar høyde for mange amatørteaters utfordringer i forhold til budsjett, fasiliteter og logistikk. Musikken og teksten er skrevet spesielt for grunnskolealder og er derfor på deres nivå når det kommer til formidlingsevne, musikalitet, humor og mengde. Mange av manusene våre kan du finne på DRAMAS, som er et manusbibliotek hvor man kan låne manus for gjennomlesning og oppsetning.

DRAMAS har skrevet om et av våre stykker HER!

 

De fleste nyskrevne stykkene våre kan du lese og leie via manusbanken DRAMAS (dramas.no)

Back to top

Cookies

Our website uses cookies for you to be able to use our services and for analytics. Thus, we can create a better service for you. We are obliged to inform you about this, and if this is okay, you can continue to use the website as normal. Read more