Nesodden Teaterfabrikk

TeaterVi satser på ungdommene!

Vi satser på ungdommene!

VISSTE DU AT… Nesodden teaterfabrikk har en ekstra satsning på ungdommer? Vi legger ned ekstra tid og resurser på ungsdommene og ønsker å være med å løfte de til å finne motet til å bli trygge og gode voksne.

Våren 2017 bestemte vi oss for å starte et eget prosjekt/kurs for ungdommene våre, da mange av de eldste elevene både på kurset Musikkteater og Teaterverksted allerede hadde begynt på ungdomsskolen eller skulle over dit høsten 2017. For å på en enda bedre måte kunne imøtekomme denne aldersgruppens behov, ønsker, interesser og nivå valgte vi å starte et eget kurs for dem, som vi kaller Ungdomsteateret. Ungdomsteateret består av 1 gruppe med mellom 15 – 20 teaterinteresserte ungdommer. Vår ambisjon med dette kurset er å kunne gi ungdommene en fritidsaktivitet med høy aktivitet, hvor de kan føle tilhørighet, bli sett og utvikle seg innenfor faget. Vi ønsker å være et reelt alternativ til idretten som ofte har mange treninger/kamper/treffpunkter i løpet av en uke.

I timene, og gjennom arbeid med teater, vil elevene utvikle sine ferdigheter innen disiplinene stemme, bevegelse og teater. De trener konsentrasjon og samarbeid, og kreativitet og formidling. Elevene er med på å utvikle innholdet i produksjonen. Og vi vil ha fokus på ulike måter å lage teater på, ulike spillestiler, ulike visningsarenaer og for ulikt publikum. Noen ganger store produksjoner og andre ganger mindre og mer intime forestillinger. Målet er at alle skal få strekke seg og oppleve mestring.       

 

I en god og trygg teatergruppe kan ungdommene få vokse, finne ”sin stemme”, og uttrykke seg. Med teatererfaring i bagasjen, og en hel gruppe i ryggen, får ungdommene våre mulighet til å bli trygge samfunnsborgere.

Vi ønsker også å ta ungdommene med inn i flere sider av en produksjon, slik at de kan få erfaringer på flere nivå gjennom en teaterproduksjon.  De vil være med å ta valg innenfor alt fra kostymer, scenografi, grafiskuttrykk, billettsalg, teatersminke, teknikk etc. På denne måten håper vi å kunne engasjere de på en helhetlig måte, hvor alle kan finne sin nisje eller spesialitet. Ungdommene vil også være aktivt med inn i fabrikkens andre produksjoner med blant annet teatersminke, publikumsverter, billettsalg og ikke minst som gode rollemodeller for de yngre elevene.

I en god og trygg teatergruppe kan ungdommene få vokse, finne ”sin stemme”, og uttrykke seg. Med teatererfaring i bagasjen, og en hel gruppe i ryggen, får ungdommene våre mulighet til å bli trygge samfunnsborgere. Faget dreier seg om mer enn iscenesettelse, det handler om nyanser, nye synsvinkler og empati. Teaterfaget skaper variert og nyansert læring som styrker barn og unges kompetanse for fremtiden!

BILDER FRA «HOOD» FEBRUAR 2019

Back to top

Cookies

Our website uses cookies for you to be able to use our services and for analytics. Thus, we can create a better service for you. We are obliged to inform you about this, and if this is okay, you can continue to use the website as normal. Read more