Musikkteater

Musikkteater er teaterfabrikkens flaggskip og har et stort fokus på arbeid mot forestillinger.

Musikkteater, bildekollasje

Musikkteaterkurset er forestillingsrettet og vi begynner tidlig å jobbe mot en større forestilling. Hovedfokuset ligger på teater, men med bruk av sang og dans som virkemidler både i forestillingene og undervisningen.

Første del av kurset vil bestå av grunntrening innen teater/drama, sang/stemme og dans/bevegelse, som deretter spisses mot forestillingen når det nærmer seg.

Det vektlegges en leken prosess mot forestilling, der hver elev blir sett, kan bruke sine ferdigheter og får utfordringer tilpasset sitt nivå.

Målsetninger:

  • Elevene utvikler sine ferdigheter i drama/teater, dans/bevegelse og sang/stemme.
  • Elevene tar i bruk sine skapende evner.
  • Elevene utfolder seg kreativt og kjenner gleden av å mestre alene og i fellesskap.
  • Elevene samarbeider med de andre i gruppen. De trener på å gi og få tilbakemeldinger.
  • Elevene trener konsentrasjon og disiplin.
  • Elevene får erfaring med formidling foran et publikum.
  • Elevene er aktivt med på å utvikle innholdet i produksjonen. Dette er for at de skal føle eieforhold til forestillingen, bli trygge på scenen og stolte av produksjonen sin.

Sted: Tangenten, Ungdomsarenaen

Når: Torsdager.

Pris: Kursavgiften er på kr. 1900 pr. semester (over 12 undervisningsganger + seminarhelg og forestillinger).

Grupper og tider:
1. kl – 3. kl: 17.00 – 17.45
4. kl – 5. kl: 17.45 – 18.30
5. kl – 7. kl: 18.30 – 19.30

Kontakt oss for påmelding «Musikkteater» kurs