Om Oss

Nesodden Teaterfabrikk

Teater til folket

Med et ønske om å skape et levende teatermiljø her på Nesodden ble Nesodden Teaterfabrikk startet høsten 2014. Målet er at dette blir et samlingssted for teaterglade og teaterinteresserte folk i alle aldre, med tilbud om ulike kurs og produksjoner, samt tiltak for skoler, barnehager og fritidstilbud på etterspørsel.

Teaterfabrikken er drevet av teaterpedagog Margrete Bratberg som ønsker å arbeide bredt med teaterfaget innen både ulike aldersgrupper og arenaer. Og gjennom fabrikken kan vi tilby, og skreddersy, både kurs, workshops og foredrag. Fabrikken startet opp med 1 kurs og 35 elever, i løpet av 1 år hadde vi 150 elever fordelt på 4 ulike kurs og 10 ulike grupper. Teater til folket! Flere av kursene har forestillinger eller visninger i løpet av året og vi ønsker å være en tydelig kulturaktør i kommunen med tilbud av høy kvalitet til store og små.

Alle våre medlemmer blir automatisk medlem av Frilynt Norge, som er landets største interesseorganisasjon for teater, og gjennom disse også forsikret.

Våren 2016 fikk Nesodden Teaterfabrikk en pengegave fra Sparebankstiftelsen for å utvikle ny dramatikk for barn og unge, med tilhørende musikk. Dette er et av våre satsningsområder. Desember 2017 fikk Teaterfabrikken Nesodden kommunes kulturpris.

Nesodden Teaterfabrikk lykkes med å finne nye tematiske vinklinger og presenterer gode forbilder for barn og unge. Dette er et viktig tilbud til barn og unge i kommunen og er en god arena for kreativitet og utfoldelse."

Nesodden Kommune Kulturpris

"Nesodden teaterfabrikk er en svært aktiv kulturaktør som tilbyr et godt kulturtilbud til barn og unge og bidrar til å skape et levende teatermiljø på Nesodden."

Nesodden Kommune Kulturpris

Pedagogene

Lidenskapelig opptatt av å lære bort

Regissør for Kompaniet

Merete M. Stuedal

Dirigent for Showkoret

Sølvi Hansen

Pedagog

Bo Platzack

Pedagog på Teaterlek

Anine Svendsen Hagen

instruktør på Teaterverksted og sommerskolen

Eira Mariussen

instruktør på sommerskolen

Anders Sanzén

musikalsk ansvarlig for Kompaniet og kursholder

Lisa Smith Waalaas

Koreograf for Kompaniet og kursholder

Dina Moen

Konsulent, manusforfatter og idémaker

Karoline Meyer

Komponist

Martin Bjørnland

Komponist

Mattias Krohn Nielsen

Grafisk designer

Maija Uleberg

Assistent på musikkteater og ungdomsteateret

Kaisa Marie Brøndbo Rød

Styret

En gruppe teater entusiaster

Styreleder, Tlf 984 29 762, epost: hildahokholt@hotmail.com

Hilda Hokholt

Styremedlem

Anine Svendsen Hagen

Styremedlem

Linn Celine Christensen

Styremedlem

Monica Hatle-Larssen

Styremedlem

Hans Martin Sørensen

Vara

Torunn Liven

Back to top

Cookies

Our website uses cookies for you to be able to use our services and for analytics. Thus, we can create a better service for you. We are obliged to inform you about this, and if this is okay, you can continue to use the website as normal. Read more