Skole & Barnehager

Et bredt utvalg av tjenester for bedrifter

Teatertilbud etter skoleslutt

Workshops og kurs rettet mot ungdom

Teaterlek med erfarne pedagoger

Kurstilbud med forestilling til din skole

Teater i skolen

Nesodden Teaterfabrikk har lang erfaring med samarbeid med skoler på Nesodden med tilbud om teater etter skolen. Dette foregår direkte etter skoleslutt og er en fin måte for barn og unge å tilegne seg de positive påvirkninger som teater har.

Vi jobber med å utvikle elevenes evne til å utforske situasjoner gjennom fiksjon. Temaene som utforskes kan hentes fra deres egen hverdag, skolen, fra historien eller fra fiktive handlinger. Faget dreier seg om mer enn iscenesettelse. Det handler også om kroppsspråk, stemmebruk, formidling, lytting, lesing, samhandling, fellesskap, konflikthåndtering, Det handler om nyanser, nye synsvinkler og empati.

Teaterfaget skaper variert og nyansert læring som styrker barn og unges kompetanse for fremtiden!

Skreddersydde kurs

Kursene varierer fra skole til skole, hvilket trinn tilbudet er rettet mot, omfanget av tilbudet og også pris. Ta kontakt direkte med oss, skolen eller SFO på den skolen du tilhører. Vi gjør ulike teaterøvelser, utfordrer oss selv, samarbeider, ler, tøyser, spiller ulike roller og lager forestilling! Pedagoger på kursene er Margrete Bratberg, Bo Platzack og Bård Bjørknes. Ønsker skolen EtterSkolen Teater tilbud til sin skole? Ta kontakt med oss, eller meld din interesse via kontaktskjema under.

Teater for ungdom

Nesodden Teaterfabrikk har siden oppstarten jobbet med ungdom som satsningsområde. Fordi vi vet hvor viktig teater kan være for ungdom. I tillegg til å utføre workshops og enkeltstående kurs rettet mot ungdom kan vi også veilede elever, og lærere, i faget «Produksjon for sal og scene» på ungdomsskolen.

Ønsker din ungdomsskole ha et samarbeid med oss i Nesodden Teaterfabrikk? Meld din interesse ved å fylle ut vårt kontaktskjema under.

Teater i barnehagen

I teaterlek utforsker vi fantasien, leken og fortellingen. Sammen med erfarne og trygge pedagoger får elevene være med på ulike øvelser som trener blant annet konsentrasjonen, kroppsbevissthet, forestillingsevnen, samarbeid og empatien.

Det er bare 14 plasser på hver gruppe, på den måten er det rom for å se alle og imøtekomme de ulike behovene i gruppa. Det er viktig for oss at barna føler seg trygge i gruppa og på pedagogene, slik at vi sammen kan leke og tøyse  ritt og bli bedre kjent med hva teater kan være.

Ønsker dere som jobber i barnehagen lære mer om hvordan dere kan flette teater inn i hverdagen? Eller ønsker dere en annerledes og morsom foredragsholder? Nesodden Teaterfabrikk har lang erfaring med teater i alle aldersgrupper og skreddersyr for dere. Ønsker dere teater i barnehagen? Bestill via vårt kontaktskjema under.

Nesodden Teaterfabrikk lykkes med å finne nye tematiske vinklinger og presenterer gode forbilder for barn og unge. Dette er et viktig tilbud til barn og unge i kommunen og er en god arena for kreativitet og utfoldelse."

Nesodden Kommune Kulturpris

"Nesodden teaterfabrikk er en svært aktiv kulturaktør som tilbyr et godt kulturtilbud til barn og unge og bidrar til å skape et levende teatermiljø på Nesodden."

Nesodden Kommune Kulturpris

Motta tilbud fra oss
Send oss en forespørsel

Beskriv ønskene dine i beskjed feltet nedenfor

    Del dine opplevelser #teatertilfolket

    Følg oss på @nesoddenteaterfabrikk

    Back to top

    Cookies

    Our website uses cookies for you to be able to use our services and for analytics. Thus, we can create a better service for you. We are obliged to inform you about this, and if this is okay, you can continue to use the website as normal. Read more