Ungdomsteateret er Nesodden Teaterfabrikks satsning for og med ungdom. Kurset er forestillingsrettet og vi jobber mot flere produksjoner i året. I undervisningen er det hovedfokus på teater, men vi bruker både sang og dans som virkemidler både i undervisningen og i forestillingene.

Målsetninger:

 • Elevene utvikler sine ferdigheter i drama/teater, dans/bevegelse og sang/stemme.
 • Elevene tar i bruk sine skapende evner.
 • Elevene utfolder seg kreativt og kjenner gleden av å mestre alene og i fellesskap.
 • Elevene samarbeider med de andre i gruppen. De trener på å gi og få tilbakemeldinger.
 • Elevene trener konsentrasjon og disiplin.
 • Elevene får erfaring med formidling foran et publikum.
 • Elevene er aktivt med på å utvikle innholdet i produksjonen. Dette er for at de skal føle eieforhold til forestillingen, bli trygge på scenen og stolte av produksjonen sin.

Gjennom året:

 • Drar vi og ser forestillinger i Oslo eller omegn.
 • Har eksterne kursholdere som underviser i sin spisskompetanse
 • Synger i studio.
 • Lager forestillinger, alene og også sammen med andre av fabrikkens grupper.

Sted: Tangenten, Ungdomsarenaen

Når: Torsdager.

Pris: Kursavgiften er på kr. 1900 pr. semester (over 12 undervisningsganger + seminarhelg og forestillinger).

Grupper og tider:

8. kl – videregående: 19.30 – 21.00